Model AP1000 (Westinghouse, ZDA)

Elektrarno AP1000 je ameriška uprava za jedrsko varnost (NRC) licencirala decembra 2005. Kasneje so bila predlagana dopolnila (amandmaji). Varnostno poročilo (Final Safety Evaluation Report (FSER)) je bilo s strani NRC revidirano decembra 2011. Leta 2007 je bil podpisan sporazum za uporabo tehnologije tipa reaktorja AP1000 pri gradnji štirih jedrskih elektrarn na Kitajskem (dveh na lokaciji Sanmen in dveh na lokaciji Haiyang). Vsi štirje reaktorji so že zgrajeni in obratujejo. Sanmen enota 1 in enota 2 sta bili povezani v omrežje 2. julija 2018 oziroma 24. avgusta 2018. Haiyang 1 je začel komercialno obratovati 22. oktobra 2018, Haiyang 2 pa 9. januarja 2019. Leta 2008 so bile sklenjene tudi pogodbe za gradnjo 4 enot v ZDA (Vogtle 3 & 4, Georgia, V.C. Summer 2 & 3, Columbia). Trenutno sta v gradnji enoti Vogtle 3 & 4, v enoti Vogtle 3 je bila oktobra 2022 že dosežena polnitev z gorivom. Projekt V.C. Summer 2 & 3 pa se je julija 2017 zaradi finančnih težav ustavil. Ameriški jedrski regulatorni organ (NRC) je izdal tudi združeno gradbeno in obratovalno licenco (COL) za 2 enoti AP1000 na lokaciji Levy County na Floridi, kjer naj bi gradilo podjetje Florida Power and Light (FPL). Podobno velja tudi za 2 enoti AP1000 na lokaciji William States Lee III, South Carolina, kjer naj bi gradilo podjetje Duke Energy Carolinas. Gradnja vseh zadnjih štirih enot AP1000 v ZDA je bila ustavljena.

AP1000 je nadgradnja elektrarne AP600, ki je bila razvita v drugi polovici devetdesetih let. Osnovno vodilo pri njenem razvoju je bilo poenostavljanje sistemov, tako ima elektrarna manjše število komponent. Poleg tega ima ta elektrarna med vsemi obravnavanimi največ pasivnih varnostnih sistemov (pretoki tekočin temeljijo na principih gravitacije, naravne cirkulacije in uporabi stisnjenih plinov). Veliko sistemov je modularne konstrukcije, kar zelo skrajša roke montaže samega objekta. Podaljšan je odzivni čas za morebitna ukrepanja operaterjev v primeru nenormalnih dogodkov, zaradi poenostavitve sistemov je enostavnejše tudi vzdrževanje.

Več o AP1000 – https://www.westinghousenuclear.com/slovenia/ap1000-reaktor

 

Foto: Georgia Power copyright