Ekonomika projekta JEK2

Ekonomika projekta JEK2 je pripravljena na podlagi do sedaj zbranih in prejetih podatkov.

Uporabljene predpostavke temeljijo na pridobljenih študijah, pridobljenih podatkih v procesu RfVI (“Request For Vendor Information“), javno dostopnih podatkih mednarodnih organizacij in na izkušnjah pri obratovanju z obstoječo jedrsko elektrarno NEK. Podatki ne temeljijo na zavezujočih ponudbah potencialnih dobaviteljev JEK2, predstavljajo pa najboljšo obstoječo interno oceno GEN energije. Za vse izračune in uporabljene predpostavke načrtujemo pridobiti mednarodno recenzijo priznane domenske inštitucije.

JEK2 je strateški infrastrukturni projekt Republike Slovenije. Kot tak bo imel veliko vplivov na elektroenergetski sistem, gospodarstvo in širše družbeno okolje (finančno pozitivne in negativne eksternalije). Ocena teh vplivov še poteka.

V zapisu podajamo stalne cene investicije (zapis: EUR2024). To so cene, ki veljajo takrat, ko se izdeluje investicijska dokumentacija. Stalne cene v prihodnjih letih izhajajo iz pričakovanih dejanskih cen, prilagojenih za inflacijo, in se v povprečju ne spreminjajo. Stalne cene se pogosto uporabljajo pri dolgoročnih infrastrukturnih projektih, saj omogočajo bolj jasen prikaz relativnih trendov, ki so očiščeni inflacijskega učinka.

Stroški gradnje so opredeljeni kot »strošek gradnje čez noč« (»Overnight capital cost«) – to pomeni strošek investicije brez stroškov financiranja v času gradnje, ki je ocenjena na 7 let (kot da bi bil projekt dokončan “čez noč”).

Na podlagi teh vhodnih podatkov je ocenjena investicijska vrednost gradnje preko noči za JEK2, brez stroškov financiranja.

Na podlagi teh vhodnih podatkov smo ocenili povprečne stroške obratovanja in amortizacije na 44,5 EUR/MWh (od 42 do 47 EUR/MWh, odvisno od moči reaktorja). Možno je prikazati tudi alternativni pogled, koliko mora biti povprečna prodajna cena, da se povrnejo vsi stroški, tako investicije kot operativni stroški in stroški financiranja.

Na podlagi različnih stroškov financiranja, podanih s kazalnikom WACC (»Weighted Average Capital Cost«) – uravnoteženega povprečnega stroška kapitala (WACC), smo izračunali različne najnižje povprečne prodajne cene elektrike (po stalnih cenah) za povrnitev investicije:

Graf na levi prikazuje najnižjo ceno povprečne prodajne cene elektrike (po stalnih cenah) za povrnitev investicije, v odvisnosti od stroška financiranja.

Pri vrednosti WACC realno 2 % (pri inflaciji 2 %, torej 4 % nominalno) ocenjujemo povprečno potrebno prodajno ceno elektrike iz elektrarne za povrnitev investicije na 66 EUR/MWh, pri WACC 3 % realno je ta cena 81 EUR/MWh in pri WACC 4 % realno je cena 99 EUR/MWh. Finančna konstrukcija in viri financiranja bodo znani in določeni pred dokončno investitorjevo odločitvijo (FID), ki je predvidena v letu 2028.

Več o ekonomiki JEK2 si poglejte v spodnji priponki:

Ekonomika JEK2