Jedrska energija po svetu

Jedrska energija predstavlja približno 10 % globalne proizvodnje električne energije, v naprednih gospodarstvih delež naraste na skoraj 20 %, v EU je ta delež 25 %. Jedrska energija je največji posamični nizkoogljični vir v Evropi in svetu.

Leta 2023 je v svetu obratovalo več kot 400 energetskih jedrskih reaktorjev, od tega okoli 80 % v razvitih državah. Položaj jedrske energije v svetu je relativno stabilen, v Aziji in Rusiji intenzivno vlagajo v nove zmogljivosti, v ZDA pa je v ospredju podaljševanje življenjske dobe jedrskih elektrarn. Nove jedrske elektrarne v Evropi gradijo v Franciji, Rusiji, Veliki Britaniji in na Madžarskem, gradnjo novih jedrskih elektrarn pa planirajo še Nizozemska, Poljska, Slovaška, Češka, Bolgarija in Slovenija.

Jedrska energija v Evropi

134 delujočih jedrskih reaktorjev

26 % proizvedene električne energije

7 reaktorjev se gradi, več kot 30 reaktorjev je v fazi načrtovanja

50 % proizvedene nizkoogljične električne energije

Aktualni podatki o jedrskih reaktorjih

Aktualni podatki o jedrskih reaktorjih in stanju po svetu so dostopni v spletni bazi: PRIS – Home (iaea.org) ali na spodnji aplikaciji Nuclearplanet.