Radioaktivni odpadki

V Sloveniji radioaktivni odpadki nastajajo v medicini, industriji, raziskavah in pri proizvodnji električne energije. To so pomembne dejavnosti, brez katerih si težko predstavljamo sodobno življenje in nam lajšajo vsakodnevno življenje.

Jedrske elektrarne proizvajajo odpadke med proizvodnjo električne energije.

 

Kaj je radioaktiven odpadek?

Ko govorimo o radioaktivnem odpadku, se to običajno nanaša na gorivo, ki je bilo enkrat uporabljeno v reaktorju in ostane kot stranski produkt procesa proizvodnje električne energije v jedrski elektrarni.

Večina radioaktivnosti, povezane z jedrsko energijo, ostane v gorivu, v katerem je bila proizvedena – govorimo o t.i. visoko radioaktivnem odpadku. Izrabljeno jedrsko gorivo je državna strateška zaloga. Gre  za surovino, ki se jo lahko reciklira in ponovno uporabi kot gorivne elemente.

Ohlajeno izrabljeno jedrsko gorivo se shranjuje v suhem skladišču, ki je z vidika varnosti najboljša rešitev, dokler se gorivo znova ne uporabi.

Nizko- in srednje radioaktivni odpadki

Vsi nizko- in srednje radioaktivni odpadki, ki nastanejo zaradi obratovanja Nuklearne elektrarne Krško, se trenutno varno hranijo v začasnem skladišču znotraj elektrarne. S številnimi ukrepi (kompresiranje, sežiganje, topljenje) in posodobitvami v NEK zagotavljajo, da so količine radioaktivnih odpadkov čim manjše (glejte spodnjo sliko).

Po izgradnji odlagališča v Vrbini se bodo nizko- in srednje radioaktivni odpadki premestili v odlagalne silose. Gradbena dela so se že začela, predvideno je, da bo odlagališče začelo delovati leta 2027.

Več o projektu NSRAO si lahko preberete tukaj: Načrtovanje odlagališča NSRAO – ARAO Agencija za ravnanje z radioaktivnimi odpadki.

Ste vedeli?

Radioaktivno sevanje

Radioaktivno sevanje je naravni pojav, ki ga najdemo v okolju, kot so kamnine, tla, voda in celo v telesih živih organizmov. Prav tako je prisotno pri različnih človeških dejavnostih, vključno z jedrsko energijo, medicino in industrijo.

Že od nekdaj smo izpostavljeni sevanju iz različnih virov v okolju. Letna doza sevanja iz naravnega okolja v Sloveniji je 2,4 mSv (milisivertov). Največji delež (kar 54 %) k naravnemu sevanju prispeva sevanje radona in njegovih potomcev. Žlahtni plin radon namreč nastaja z radioaktivnim razpadom urana in torija v zemlji, izhaja iz tal in se kopiči v slabo prezračevanih prostorih.

Jedrska elektrarna in sevanje

Radioaktivno sevanje pri jedrski energiji je posledica procesa jedrskega razpada in jedrske reakcije, ki se dogajajo v jedrskih reaktorjih. V jedrskem reaktorju se uporabljajo materiali, imenovani jedrsko gorivo, ki vsebujejo radioaktivne izotope. Ko se jedrsko gorivo razcepi ali preoblikuje v jedrski reakciji, se sprošča energija v obliki toplote, svetlobe in radioaktivnega sevanja. Več o radioaktivnosti in sevanju si preberite tukaj: Radioaktivnost in sevanje | eSvet

Jedrske elektrarne so ena najbolj kontroliranih in reguliranih območij, kar se tiče radioaktivnosti. Strogi varnostni protokoli in standardi so vgrajeni v načrtovanje, gradnjo in delovanje jedrskih elektrarn. Elektrarne imajo na eni strani visoko usposobljeno osebje, ki je izurjeno za upravljanje in ravnanje z radioaktivnimi materiali, na drugi strani pa uporabljajo napredne tehnologije ter sisteme za nadzor, zaznavanje in preprečevanje izpustov radioaktivnih snovi v okolje.

Ker se zavedamo, da je radioaktivnost nepredstavljiva in da nam vrednosti meritev same po sebi ne povedo veliko, smo spodaj pripravili enostavno primerjavo vrednosti radioaktivnega sevanja določenih naravnih pojavov ali aktivnosti: