Model APR1400 (KHNP & KEPCO, Južna Koreja)

APR1400 je napredni tlačnovodni reaktor moči 1.400 MWe, generacije III +, ki v primerjavi z referenčnim reaktorjem generacije III vključuje izboljšave, zlasti na področju jedrske varnosti, ki temeljijo na mednarodnih varnostnih standardih, sprejetih po nesreči v Fukušimi. Reaktor je razvilo korejsko podjetje Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd (KHNP). Reaktor APR1400+ je bil razvit v skladu z najnovejšimi standardi in smernicami Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA), priporočili Zahodnoevropske zveze jedrskih regulatorjev (WENRA) in ob upoštevanju zahtev dokumenta EUR (European Utility Requirements) Rev. E.

Razvojna strategija APR1400+ je izboljšati varnost obratovanja z odlično zmogljivostjo z vključitvijo naprednih tehnologij, ki temeljijo na dokazani zasnovi. Referenčna elektrarna je elektrarna APR1400 (reaktor generacije III), katere enoti Saeul 3 in 4 v Južni Koreji sta v izgradnji. V Južni Koreji so v izgradnji trije reaktorji APR1400. Poleg tega tri enote APR1400 (Barakah 1, 2 in 3) obratujejo v ZAR, četrta enota Barakah pa je v zaključni fazi gradnje (faza spuščanja v pogon). Ta tip elektrarne (APR1400) je prejel certifikat EUR v novembru leta 2017, standardni design pa je bil v avgustu 2018 potrjen tudi s strani ameriškega regulatorja NRC.

Reaktorsko sredico tvori 241 gorivnih elementov, ki zagotavljajo termično moč sredice 3.983 MWt. Reaktorska sredica je prilagojena za delovanje v 12 – 24 mesečnem gorivnem ciklu, vendar z optimalnim delovanjem pri 18 mesečnem gorivnem ciklu z uporabo goriva UO2. Reaktorska posoda je povezana z dvema uparjalnikoma, ki omogočata prenos toplote s primarnega sistema reaktorskega hladila na sekundarne sisteme elektrarne za proizvodnjo pare.

APR1400 je tlačnovodni reaktor (PWR) z dvema hladilnima zankama. Električna moč APR1400 na sponkah generatorja se giblje okoli 1.400 MWe, odvisno od specifičnih pogojev na lokaciji in dobavitelja turbine.

 

Model APR1000 (KHNP & KEPCO, Južna Koreja)

APR1000 je tlačnovodni reaktor moči 1.000 MWe, generacije III +. Reaktor je razvilo korejsko podjetje Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd (KHNP), ki med drugim vključuje najsodobnejše napredne značilnosti reaktorja tipa EU-APR z namenom izboljšanja varnosti ter zmogljivosti obratovanja. Dizajn temelji na elektrarnah, ki že imajo licence za obratovanje in gradnjo, kot npr. OPR1000 in APR1400 v Koreji in Združenih Arabskih Emiratih.

Zasnova APR1000 je bila razvita v skladu z najnovejšimi evropskimi zahtevami, kot so Zahodnoevropska zveza jedrskih regulatorjev (WENRA) in Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA), pa tudi predpisov in smernic USNRC. Razvojna strategija APR1000 je izboljšati varnost obratovanja z odlično zmogljivostjo z vključitvijo naprednih tehnologij, ki temeljijo na dokazani zasnovi. Referenčna elektrarna za APR1000 je elektrarna APR1400, katere enoti Saeul 3 in 4 v Južni Koreji sta v izgradnji. Tri enote APR1400 (Barakah 1, 2 in 3) obratujejo v ZAR, četrta enota Barakah pa je v gradnji. Ta tip elektrarne (APR1400) je prejel certifikat EUR v novembru leta 2017, standardni design pa je bil v avgustu 2018 potrjen tudi s strani ameriškega regulatorja NRC.

Zasnova reaktorske sredice in sistem hlajenja reaktorja (RCS) pri APR1000 temeljita na preizkušenem tipu elektrarne OPR1000. Zadnji dve jedrski elektrarni s tipom reaktorja OPR1000 sta Saeul 1 in 2, ki sta v Južni Koreji pričeli z obratovanjem v letih 2011 in 2012. V Koreji sicer trenutno obratuje dvanajst enot OPR1000. APR1000 je certifikat EUR pridobil v marcu 2023.

APR1000 je tlačnovodni reaktor (PWR) z dvema hladilnima zankama. Električna moč APR1000 na sponkah generatorja se giblje od 1.000 do 1.050 MWe, odvisno od specifičnih pogojev na lokaciji in dobavitelja turbine. Ocenjena toplotna moč sredice znaša 2.815 MWt, uparjalnika sta dimenzionirana za toplotno moč NSSS (Nuclear Steam Supply System) 2.825 MWt.