Lokacija JEK2

Umestitev JEK2 je načrtovana v neposredni bližini zdajšnje NEK, ki z več kot 40-letnim uspešnim delovanjem predstavlja temelj zaupanja lokalnega in širšega okolja, s tem pa družbeno sprejemljivost.

Gre za energetsko lokacijo, ki ima zelo dobro povezljivost v elektroenergetsko omrežje s tremi visokonapetostnimi daljnovodi in ustreza zakonskim usmeritvam glede gradnje novih energetskih objektov. Upošteva vse zahtevane kriterije, ki so pomembni za zanesljivo in varno obratovanje jedrske elektrarne. Na podlagi doslej opravljenih analiz lokacija omogoča potreben prostor za objekte, razporeditev objektov, možnosti hlajenja na hladilne stolpe in možnosti priključka na zdajšnje stikališče ob NEK.

Potresna varnost zdajšnje NEK je v skladu z najvišjimi standardi v svetu, kar so potrdili tudi obremenitveni testi v decembru 2011. Raziskave ugotavljajo, da je območje, predvideno za JEK2, z vidika potresne varnosti ustrezno.

 

Preverili smo tudi izvedljivost transporta največjih sestavnih delov od pristanišča Koper do lokacije v Krškem.

Naslednji korak projekta JEK2 je postopek sprejemanja državnega prostorskega načrta (DPN). Postopek bo vodilo ministrstvo, odgovorno za urejanje prostora. Vanj se s svojimi strokovnjaki vključujejo številni nosilci urejanja prostora, ki s podajanjem smernic sooblikujejo in vplivajo na umestitev posameznega objekta v prostor. Celoten postopek bo voden skladno z zakonodajo in mednarodnimi konvencijami ter z vključevanjem javnosti.

Simulacija sence hladilnega stolpa