MIT 1

“Jedrska elektrarna lahko eksplodira kot atomska bomba.”

Za jedrsko eksplozijo je potreben 90 % obogaten uran-235 (235U). V jedrskih reaktorjih je uran obogaten največ 5 %. V tlačnovodnih jedrskih reaktorjih ne nastajajo fisijski produkti, ki bi se jih lahko uporabilo za  izdelavo atomskega orožja.

MIT 2

“Hladilni stolpi izpuščajo radioaktiven umazan dim.”

Hladilni stolpi jedrskih elektrarn izpuščajo le čisto vodno paro, ki nastane med hlajenjem parne turbine. Zaradi hladilnega stolpa se vlažnost okolice poveča za manj kot 0,21 %, kar je zanemarljiva razlika.

MIT 3

“Radioaktivni odpadki onesnažujejo okolje in vplivajo na ljudi.”

Vsi nizko in srednje radioaktivni odpadki, ki nastanejo v Sloveniji, so varno in nadzorovano skladiščeni. Po izgradnji odlagališča odpadkov v Vrbini bodo varno odloženi globoko pod zemljo. Radioaktivni odpadki ne vplivajo na okolje in ljudi.

MIT 4

“Jedrska elektrarna bi bila poškodovana ob močnem potresu.”

Jedrske elektrarne so potresno najbolj varno grajene zgradbe. Zato so dosedaj brez težav prestale vse potrese. Več kot 80 jedrskih elektrarn po svetu je zgrajenih na enako ali bolj potresno aktivnih območjih, kot je Krško-Brežiška kotlina.

MIT 5

“Izrabljenega jedrskega goriva se ne more varno shraniti.”

Izrabljeno jedrsko gorivo ni odpadek, temveč strateška rezerva, saj se ga lahko še več kot 95 % uporabi v novem gorivnem ciklu. Objekti za končno odlaganje izrabljenega goriva so zasnovani tako, da zagotavljajo
ustrezno varnost tudi brez nadzora in vzdrževanja.

MIT 6

“Elektrika iz jedrskih elektrarn je draga!”

Za izgradnjo jedrske elektrarne potrebujemo veliko začetnega kapitala. A ko elektrarna začne obratovati, zagotavlja stalno proizvodnjo velikih količin elektrike, neodvisno od vremena ali naravnih danosti. Ob tem zagotavlja tudi prepotrebno stabilnost električnega omrežja. Cena proizvedene cena električne energije je predvidljiva in konkurenčna.