Ljubljana, 25.9.2023

Konstitutivna seja vladne skupine za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti za projekt JEK2

Na konstitutivni seji se je danes sestala delovna skupina Vlade Republike Slovenije za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2, največji državni strateški investiciji v nizkoogljični vir električne energije. 

Ustanovitev delovne skupine je korak k preučitvi možnosti, ali je jedrska tehnologija z novogradnjami lahko del rešitve slovenske elektroenergetike za soočanje s podnebno krizo, je po seji poudaril predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob. Namen delovne skupine je ustrezna priprava vseh potrebnih podlag za kakovostno in informirano odločanje državljanov o podpori projektu JEK2, njena naloga pa bo hkrati tudi preučiti, kako s specialno zakonodajo do novega jedrskega objekta na čim hitrejši in ekonomsko čim bolj optimalen način, je predstavil premier.

Državni sekretar za nacionalni jedrski program Danijel Levičar je v nadaljevanju predstavil sestavo delovne skupine, ki poleg sedmih za projekt ključnih ministrstev (Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Ministrstva za naravne vire in prostor, Ministrstva za finance, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in Uprave za jedrsko varnost povezuje še GEN energijo v vlogi investitorja, NEK zaradi medsebojnih vplivov z JEK2 in ELES v vlogi operaterja prenosnega sistema.

Konstitutivne seje sta se udeležila generalni direktor GEN energije dr. Dejan Paravan in vodja projekta JEK2 dr. Bruno Glaser. Predstavila sta postopke in korake GEN energije za pospešitev izvedbe projekta, s poudarkom na pripravah na učinkovit proces umeščanja v prostor, z nadaljevanjem projekta po predvideni časovnici na način, da se končna investicijska odločitev sprejme najkasneje do leta 2028.

Foto: Vlada Republike Slovenije