Krško, 9. 5. 2024

O JEK2 na seji Sveta regije Posavje v Informacijskem središču GEN

V Informacijskem središču GEN je v četrtek, 9. maja 2024, potekala 105. redna seja Sveta regije Posavje. Županom posavskih občin je vodstvo GEN energije predstavilo aktualne poudarke pripravljalnih aktivnosti za projekt izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, JEK2.

Aktivnosti GEN energije so intenzivno usmerjene v priprave na učinkovit proces umeščanja nove jedrske elektrarne v prostor, usklajen z Delovno skupino Vlade Republike Slovenije za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2. Cilj je sprejem državnega prostorskega načrta izvesti tako, da bo lahko končna investicijska odločitev o projektu sprejeta najkasneje do leta 2028.

“Redno sodelovanje z regijo Posavje in župani sta za družbo GEN energija zelo pomembna, saj gre za ključen most do družbenega okolja, v katerega načrtujemo umestiti JEK2. V informacijskem središču GEN smo županom predstavili stanje na projektu JEK2, s poudarkom na aktualnih postopkih, pri čemer bomo do konca tega meseca na ministrstvo posredovali predlog pobude za Državni prostorski načrt (DPN). Župani so predstavili namero priprave regijskega razvojnega načrta v povezavi z izjemnimi priložnostmi in hkrati izzivi projekta JEK2, ki bo usklajen z državnim prostorskim načrtovanjem. Projekt absolutno presega regijo, celo državo, zato celovit pristop k načrtovanju razvoja pozdravljamo,” je po seji povedal generalni direktor GEN energije dr. Dejan Paravan.

GEN energija je komunikacijske aktivnosti intenzivirala na vseh ravneh. Cilj je zagotoviti čim bolj celovite in objektivne predstavitve vseh temeljnih vidikov naložbe do napovedanega referenduma. V zaključnih pripravah je interaktivna, z zanesljivimi in preverljivimi strokovnimi dejstvi podprta terenska predstavitev projekta JEK2, s katero bomo v prihodnjih mesecih obiskali kraje po vsej Sloveniji, najprej pa Krško. Prva predstavitev je načrtovana 23. maja v Informacijskem središču GEN. Z načrtovanim odprtjem projektno-informacijske pisarne pa želimo prebivalcem zagotoviti odgovore na različna vprašanja v zvezi s samim umeščanjem nove jedrske elektrarne v prostor.