Ljubljana, 11. 10. 2023

Odbora DZ za pospešitev aktivnosti na projektu JEK2

AOdbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter za gospodarstvo sta v sredo, 11. oktobra, na skupni seji razpravljala o pomenu gradnje novega jedrske elektrarne v Krškem (JEK2). Nujne seje, ki je bila sklicana na zahtevo poslanske skupine SDS, sta se udeležila tudi generalni direktor GEN energije dr. Dejan Paravan in vodja Tehničnega sektorja dr. Bruno Glaser.

Dr. Paravan je članom odborov povedal, da je treba postopke za izvedbo projekta JEK2 pospešiti, za hitrejše umeščanje v prostor pa bi bilo treba sprejeti poseben zakon. Poudaril je, da gre za tako pomemben projekt, da ne bi smel biti predmet bojev dnevne politike. Po njegovih besedah bi bila za naslavljanje izzivov razogljičenja in doseganje ustrezne stopnje samooskrbe z elektriko smiselna kombinacija vlaganj v obnovljive vire energije in jedrsko energijo.

Dr. Glaser je dejal, da smo v GEN energiji pri projektu trenutno osredotočeni na začetek postopka priprave državnega prostorskega načrta. Cilj je, da se umeščanje JEK2 v prostor izvede tako, da bo lahko končna investicijska odločitev o projektu sprejeta do leta 2028.

Državni sekretar za nacionalni jedrski program v kabinetu predsednika vlade Danijel Levičar je dejal, da bosta med ključnimi nalogami delovne skupine vlade za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2 sledenje časovnici investitorja in uskladitev posebne zakonodaje za JEK2.

Člani odborov so ob koncu seje soglasno sprejeli sklep, da odbora podpirata pospešitev aktivnosti glede projekta JEK2 in vladi predlagata, da nadaljuje s potrebnimi aktivnostmi za pripravo projekta na učinkovit in transparenten način.