Krško, 19.1.2024

Skupino GEN obiskali poslanci Državnega zbora RS, člani odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

V četrtek, 18. januarja 2024, smo v Skupini GEN gostili člane odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Vodstvo družbe je predstavilo Skupino GEN, naše poslovanje in investicijske načrte, s poudarkom na projektu JEK2.

Ob obisku je generalni direktor GEN dr. Dejan Paravan dejal: “V GEN smo osredotočeni na pospešeno izvajanje vseh priprav na projekt JEK2, o čemer dosledno komuniciramo z različnimi deležniki. Podpora javnosti izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne se krepi. Razloge za to vidim tako v energetski krizi in zavedanju potrebe po samooskrbi kot v razpravah o razogljičenju in zelenem prehodu ter vlogi jedrske energije pri tem.« Poudaril je, da smo v Skupini GEN v preteklih letih aktivno prispevali h krepitvi energetske pismenosti in bomo tudi v prihodnjem obdobju skrbeli za strokovno podprto ter argumentirano razpravo o projektu JEK2 in energetski prihodnosti Slovenije.

»Pridobljene informacije bodo v pomoč pri strokovnem delu odbora, pridobili smo tudi relevantne informacije o poteku projekta JEK2,« je dejala predsednica odbora za infrastrukturo Nataša Avšič Bogovič.

V nadaljevanju obiska so si poslanci ogledali tudi Nuklearno elektrarno Krško in gradbišče NSRAO v Vrbini.