Krško, 6.3.2024

Slovenskim podjetjem ponovno predstavili možnosti vključevanja v jedrske dobavne verige

V Informacijskem središču GEN smo gostili drugo uspešno predstavitev možnosti vključevanja slovenskih podjetij v mednarodne dobavne verige za izgradnjo in vzdrževanje jedrskih elektrarn v Evropi, ki jo je organizirala GZS Posavska gospodarska zbornica.

Evropska unija se sooča z izzivi krepitve energetske varnosti in obenem doseganja ciljev glede ogljične nevtralnosti do leta 2050. Med nedavno energetsko krizo se je EU soočila z izzivi zagotavljanja stabilne in cenovno dostopne oskrbe z energijo, ki je bistvena za gospodarsko rast. Splošno priznano je, da teh izzivov ni mogoče obravnavati brez zanašanja na jedrsko energijo. Posledično EU in Združeno kraljestvo napredujeta pri izgradnji več kot desetih jedrskih elektrarn. K prizadevanjem za ogljično nevtralnost pa se pospešeno pridružujemo tudi v Sloveniji s projektom JEK2. Poleg tega več drugih držav po svetu pregleduje načrte za izgradnjo dodatnih 35 jedrskih elektrarn. Dogodek je ponudil priložnost izvedeti, kako lahko podjetja postanejo del Westinghouseove regionalne in globalne dobavne verige.

Generalni direktor GEN dr. Dejan Paravan je poudaril, da bo projekt izgradnje nove jedrske elektrarne v Krškem imel močne pozitivne učinke na slovensko gospodarstvo. Pri gradnji bodo lahko sodelovala številna slovenska podjetja, saj gre za obsežen projekt. »Z mnogimi podjetji, ki so kvalificirana in aktivna na jedrskem področju, v Skupini GEN uspešno sodelujemo že desetletja. Obstoječe znanje in izkušnje predstavljajo konkurenčno prednost Slovenije, ki jo velja izkoristiti. Verjamem, da imamo mnogo potenciala tudi v podjetjih, ki bi želela razviti ustrezne kompetence in se vključiti v mednarodne dobavne verige ter tako izkoristiti poslovno priložnost, ki se pojavlja s porastom jedrskih novogradenj v Evropi in globalno.«

mag. Matej Skočir, namestnik generalnega direktorja Direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo je poudaril, da Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport podpira prizadevanja na področju krepitve jedrske energije, ki je strateško pomemben vir energije in ima pomembno vlogo pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in uresničevanju ciljev podnebno nevtralne družbe. Gre za strateško vprašanje našega gospodarskega razvoja, kjer moramo doseči široko družbeno in politično soglasje. Podjetja pa naj izkoristijo priložnosti vključevanja v dobaviteljske verige za izgradnjo in vzdrževanje jedrskih elektrarn ne samo v Sloveniji, pač pa tudi drugje po svetu in na ta način krepijo internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal je dejala, da slovenska podjetja, še posebej pa energetsko intenzivna, potrebujejo zanesljiv dostop do energetskih virov po konkurenčni ceni. »Po našem mnenju lahko to dosežemo le z izkoriščanjem vseh naravnih danosti, ki jih imamo v Sloveniji, torej vsi obnovljivi nizko ogljični  viri kot so sonce, veter, voda, biomasa. Predvsem pa jedrska energija, ki dobiva vse večjo težo in podporo v Evropi.«

Danijel Levičar, državni sekretar za nacionalni jedrski program, je povedal, da je na pobudo Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v Krškem potekal drugi posvet o možnostih vključevanja slovenskih podjetij v mednarodne dobavne verige za izgradnjo in vzdrževanje jedrskih elektrarn. Gre za drugi dogodek v sklopu vključevanja slovenskih podjetij v globalne jedrske verige, ki jih organiziramo s potencialnimi dobavitelji.

Tovrstni dogodki so namenjeni spodbujanju vključevanja domačih podjetij v dobavne verige in posledično maksimalno stopnjo lokalizacije projekta. Gre za veliko priložnost za podjetja, ki so že prisotna v jedrskem sektorju, pa tudi za tista, ki bi se želela kvalificirati in udejstvovati na jedrskem področju. Zagon svetovnega jedrskega sektorja namreč narekuje nove potrebe po kvalificirani delovni sili in podjetjih.

Vlada Republike Slovenije se zaveda strateškega pomena projekta JEK2. Vladna delovna skupina za koordinacijo projekta JEK2 je pripravila Resolucijo o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji, ki bo po potrditvi v Državnem zboru temelj za oblikovanje referendumskega vprašanja o izgradnji nove jedrske elektrarne. Referendum bo predvidoma izpeljan še v letošnjem letu.

Z vključevanjem v jedrske dobavne verige se podjetja lahko vključujejo ne samo v projekt JEK2, ampak tudi v druge jedrske projekte po svetu.

Predsednik GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško Gorazd Pfeifer je spomnil, da so bila Hidromontaža, Litostroj, Gradis, Metalna, I.B.Elektoprojekt, Rade Končar, Jugoturbina, Hidroelektra, Djuro Djaković in Elektroprojekt-Zagreb so bila ob podpisu pogodbe za izgradnjo Nuklearne elektrarne Krško, 1. decembra 1973, med Savskimi Elektrarnami Ljubljana, Elektroprivredbo Zagreb in Westinghouse Electric Corporation, domača podjetja, ki v današnji terminologiji predstavljajo domačo dobavno verigo.

Danes, po dobrih 50. letih, v Sloveniji ponovno sestavljamo spisek podjetij, ki ima zelo podoben namen, cilj, zgraditi novo jedrsko elektrarno. Namen je lahko še mnogo širši, saj je svet navidezno veliko manjši, kot je bil pred pol stoletja. Jedrska industrija namreč s svojimi novogradnjami in z vzdrževanjem obstoječih objektov širom po svetu, nudi priložnost za koriščenje pridobljenega znanja in izkušenj naših izjemnih podjetij na tem področju. Ta industrija ponuja moderne tehnološke izzive in spodbuja v razvoj širnih strokovnih ved.

Predstavniki ameriške energetske družbe Westinghouse so predstavili možnosti za vključitev slovenskih podjetij v njihove dobavne verige. Westinghouse je eden od možnih dobaviteljev tehnologije za JEK2, s katerimi GEN energija vodi tehnični dialog.

Srečanja se je udeležilo skoraj 90 udeležencev iz več kot 40 slovenskih podjetij.