Ljubljana, 30.1.2024

Za argumentirano razpravo o projektu JEK2 in energetski prihodnosti Slovenije

Na povabilo predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba je danes v Ljubljani potekal sestanek političnega vrha o energetski samooskrbi Slovenije in dolgoročni rabi jedrske energije, vključno s procesom odločanja o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne. V imenu GEN energije, nosilca projekta izgradnje nove jedrske elektrarne v Krškem (JEK2), se je sestanka udeležil generalni direktor dr. Dejan Paravan.

V GEN energiji intenzivno nadaljujemo z aktivnostmi projekta JEK2. Kombinacija vlaganj v obnovljive vire in jedrsko energijo je namreč po izračunih Skupine GEN za Slovenijo najbolj primerna za naslavljanje izzivov razogljičenja in doseganje ustrezne stopnje samooskrbe z električno energijo. »Poenotenje politike pri prepoznavanju jedrske energije kot sestavnega dela rešitve za prehod v nizkoogljično in samooskrbno prihodnost je izjemno pomembno pri nadaljnjih pripravljalnih aktivnostih na projekt izgradnje JEK2. Na referendumu izražena podpora državljank in državljanov Slovenije bi projektne aktivnosti vsekakor dodatno pospešila,« je po današnjem sestanku poudaril Paravan.

Aktivnosti GEN energije so usmerjene v priprave na učinkovit proces umeščanja nove jedrske elektrarne v prostor, usklajen z vladno delovno skupino za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti za projekt JEK2. Cilj je sprejem državnega prostorskega načrta (DPN) izvesti tako, da bo lahko končna investicijska odločitev o projektu sprejeta najkasneje do leta 2028.

Vzporedno s tem je v zaključni fazi več študij, med njimi seizmična študija lokacije in študija o priklopu JEK2 do moči 2.400 MW na elektroenergetski sistem Slovenije, hkrati pa tudi priprava predlogov poslovnih modelov in selekcijskega postopka za izbiro dobavitelja JEK2.

Aktivno sodelovanje z zagotovitvijo strokovnih podlag in celovitih informacij

Vprašanje dolgoročne rabe jedrske energije z odločitvijo države za JEK2 zahteva najširši nacionalni in politični konsenz. Kot smo v Skupini GEN vselej doslej aktivno prispevali h krepitvi energetske pismenosti, bomo z zagotovitvijo strokovnih podlag in celovitih informacij v prihodnjih mesecih do napovedanega referenduma aktivno sodelovali v argumentirani razpravi o projektu JEK2 in energetski prihodnosti Slovenije.