Projekt JEK2

JEK2 skupaj z obnovljivimi viri energije predstavlja temelj za uresničevanje ciljev podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega sistema proizvodnje električne energije. Pomembno bo prispeval k razvoju sodobne, zanesljive, varne, okolju prijazne in v prihodnost usmerjene oskrbe Slovenije z električno energijo, s tem pa tudi cenovno stabilnost in konkurenčnost te energije za velike in male odjemalce.

Dolgoročna naložba v zanesljivo oskrbo z nizkoogljično električno energijo

Nosilec projekta JEK2 je Skupina GEN

Skupina GEN je vodilni regijski izvajalec prehoda v samooskrben in nizkoogljičen elektroenergetski sistem na temelju jedrske energije in obnovljivih virov.

S proizvodnjo električne energije in zanesljivo oskrbo svojih odjemalcev ter mednarodnim trgovanjem ustvarja prosti denarni tok in ga usmerja v investicije v jedrske tehnologije ter obnovljive vire energije, vire prožnosti in napredne storitve.

Osrednji razvojni projekt Skupine GEN je izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne, JEK2, ki bo omogočila dolgoročno energetsko neodvisnost.