Odgovorna energija

Sodobno življenje še vedno zaznamuje velika odvisnost od fosilnih virov energije, kar neugodno vpliva na okolje in ustvarja veliko emisij toplogrednih plinov. Tudi zato se Zemljino ozračje izjemno hitro segreva. Najpomembnejši ukrep je zato zamenjava rabe fosilnih virov energije z nefosilnimi viri energije.

Quote ”Povpraševanje po električni energiji že danes močno narašča, saj svet uporablja vse več električne energije in digitalizacija postaja ključno gonilo razvoja. Elektrifikacija energetike, naše družbe in našega gospodarstva bo oblikovala prihodnost.” dr. Fatih Birol, izvršni direktor Mednarodne agencije za energijo

Zakaj potrebujemo nizkoogljične in zanesljive vire električne energije?

Znanstveniki Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) so v poročilu, objavljenem februarja 2022, opozorili, da bo povprečna globalna temperatura ozračja leta 2030 višja za 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijsko dobo. V poročilu so navedli še, da je skoraj polovica prebivalcev planeta zelo ranljiva za uničujoče vplive podnebnih sprememb. Če se želimo izogniti takšnim posledicam zaradi podnebnih sprememb, moramo ukrepati hitro. Države po vsem svetu si zato zastavljajo ambiciozne cilje, da bodo do leta 2050 dosegle podnebno nevtralnost. Najpomembnejši ukrep je opustitev rabe fosilnih virov energije. Ali s svojimi odločitvami še lahko spremenimo podnebno prihodnost?

Električna energija je energija prihodnosti

Razogljičenje družbe je zahteven izziv. Najlažje in najhitreje ga je mogoče doseči z razogljičenjem elektroenergetskega sektorja. Razogljičenje proizvodnje električne energije je ključno tudi zato, ker prav električna energija predstavlja energijo prihodnosti. Opustitev fosilnih virov energije lahko najhitreje in najučinkoviteje dosežemo z elektrifikacijo in s hkratnim razogljičenjem proizvodnje elektrike. Ob tem se mora povečevati učinkovita raba energije, s čimer se zmanjšuje skupna raba energije.

Zaradi elektrifikacije transporta, ogrevanja in hlajenja bo namreč poraba električne energije v prihodnjih desetletjih močno naraščala. Digitalizacija in vse večja odvisnost vseh družbenih sistemov od električne energije pa prinašata tudi potrebo po stabilnosti in zanesljivosti oskrbe z električno energijo.

Za učinkovit energetski sistem so nujni dobri temelji

Prehod na trajnostno električno energijo v naslednjih letih pomeni opustitev uporabe fosilnih goriv. Slovenija danes skoraj tretjino električne energije pridobiva ravno z uporabo fosilnih goriv. Prepočasna nadomestitev fosilnega deleža električne energije lahko drastično poveča uvozno odvisnost slovenskega sistema električne energije. To lahko dolgotrajno zviša ceno električne energije in poveča našo odvisnost od tujih dobaviteljev energije. Posledici tega bosta energetska revščina in nekonkurenčnost slovenskega gospodarstva.