Prednosti in pomen JEK2

Projekt JEK2 je med ključnimi ukrepi za pospešitev uresničitve cilja podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema, ki hkrati prispeva tudi k znižanju energetske uvozne odvisnosti Slovenije. Za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo je nujen in izvedljiv projekt, ki ustrezno odgovarja na ključne izzive energetske trileme, ki so:

  • varnost in zanesljivost oskrbe z energijo,
  • enakopravnost in cenovna dostopnost energije in
  • okoljska trajnost.

Prednosti

Podnebje, okolje in prostor

Projekt JEK2 je med ključnimi ukrepi za pospešitev uresničitve cilja podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema, ki hkrati prispeva tudi k znižanju energetske uvozne odvisnosti Slovenije. Izpusti toplogrednih plinov so skozi celoten življenjski cikel objekta JEK2 med najnižjimi v primerjavi z drugimi viri energije, kar pomembno prispeva k zmanjšanju izpustov CO2 na nacionalni ravni.

Podnebje, okolje in prostor

Prednosti

Pozitivni gospodarski učinki

Projekt prinaša kvalitetna in stabilna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, poslovne priložnosti za slovenska podjetja iz različnih gospodarskih panog in multiplikativni učinek na BDP.

Pozitivni gospodarski učinki

Prednosti

Zanesljiva in varna oskrba

Za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo je nujen in izvedljiv projekt, ki ustrezno odgovarja na ključne izzive energetske trileme. Zanesljivo in od vremena neodvisno obratovanje JEK2 bo močna opora povečanju deleža obnovljivih virov energije in s tem prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo. Jedrske elektrarne kot zanesljiv in obsežen vir nizkoogljične električne energije so lahko v prihodnosti tudi možen vir za proizvodnjo čiste toplote, vodika in sintetičnih goriv.

Zanesljiva in varna oskrba