Pozitivni gospodarski učinki

Projekt prinaša kvalitetna in stabilna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, poslovne priložnosti za slovenska podjetja iz različnih gospodarskih panog in multiplikativni učinek na BDP.

Visoko kvalificirana delovna mesta

Kvalitetna in stabilna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo za današnje in prihodnje generacije.

Investicija bo imela izjemen učinek na slovensko gospodarstvo; ocenjenih je 5.640 novih delovnih mest v 10 letih in preko 37-odstotni delež domačih dobav v celotni vrednosti investicije.

Gre za široko paleto dejavnosti z vplivom na celotno gospodarstvo:

od različnih inženirskih, gradbenih, infrastrukturnih, tehničnih in servisnih storitev do gostinskih in različnih ostalih podjetniških dejavnosti, pa tudi izobraževalnih, zdravstvenih, kulturnih ter drugih javnih in zasebnih storitev.

Sodelovanje slovenskega gospodarstva

Projekt JEK2 prinaša poslovne priložnosti za slovensko gradbeno industrijo, inženiring, strojno in elektro montažo in številne druge gospodarske panoge.