Publikacije in poročila

Kvartalna poročila

S Kvartalnimi poročili o projektu JEK2 redno informiramo splošno in zainteresirano javnost. Poročilo obravnava in povzema ključne aktivnosti projekta JEK2 in se objavi ob zaključku vsakega četrtletja.

Kvartalno poročilo o projektu JEK2 (X-XII 2023 / 4)
Kvartalno poročilo o projektu JEK2 (VII-IX 2023 / 3)
Kvartalno poročilo o projektu JEK2 (IV-VI 2023 / 2)
Kvartalno poročilo o projektu JEK2 (I-III 2023 / 1)
Kvartalno poročilo o projektu JEK2 (X-XII 2022 / 4)
Kvartalno poročilo o projektu JEK2 (VII-IX 2022 / 3)
Kvartalno poročilo o projektu JEK2 (IV-VI 2022 / 2)
Kvartalno poročilo o projektu JEK2 (I-III 2022 / 1)