Ljubljana, 9. 4. 2024

Na rednem srečanju z novinarji predstavili razvoj projekta JEK2

V GEN energiji smo gostili redno mesečno neformalno srečanje z mediji, na katerih novinarje seznanjamo z aktivnostmi, ki jih izvajamo na projektu JEK2. Izgradnja nove jedrske elektrarne v Krškem je osrednji strateški projekt, ki bo na zanesljiv, varen, okoljsko odgovoren in ekonomsko učinkovit način odločilno prispeval k razogljičenju slovenskega elektroenergetskega sistema.

Generalni direktor GEN dr. Dejan Paravan in vodja Sektorja za nove jedrske objekte dr. Bruno Glaser sta novinarjem predstavila status projekta in proces priprave pobude za državni prostorski načrt, ki je ključen korak pri umeščanju JEK2 v prostor. Na tokratnem srečanju se je pridružil tudi direktor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) mag. Sandi Viršek, ki je predstavil potek gradnje odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini.

Z rednimi tematskimi srečanji, s katerimi smo začeli februarja, medijem omogočamo vpogled v potek projektnih aktivnosti, jih sproti obveščamo o pomembnejših korakih in mejnikih projekta JEK2 ter prispevamo k transparentni in argumentirani razpravi o prihodnosti slovenske energetike.